BRF Gösen omförhandlar hissavtal

BRF Gösen i Tyresö med 210 lägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för att omförhandla serviceavtalet för sina åtta hissar. Omförhandlingen ledde till en sänkning av kostnaden med 38%, motsvarande drygt 15 tkr per år.

BRF Samsö ökar parkeringsintäkter med 316 tkr per år

BRF Samsö i Kista har 56 gästparkeringsplatser, varav 36 är belägna i anslutning till Tunnelbanan och Kista galleria. Föreningen anlitade Bostadsekonomerna för att konkurrensutsätta förvaltningen av parkeringen. Upphandlingen ledde till att föreningen bytte leverantör...

Systerföreningar i Solna sänker kostnad för ekonomisk förvaltning

De två grannföreningarna Moroten 1-3 och Gurkan 1-3 i Solna, med 190 respektive 187 lägenheter, har anlitat Bostadsekonomerna för upphandling av ekonomisk förvaltning. Fem leverantörer inkom med anbud. Efter att ha träffat flera av leverantörerna och tagit referenser...

BRF Salemstaden anlitar ny förvaltare

BRF Salemstaden i Salem med 384 radhuslägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för att göra en upphandling av ekonomisk och teknisk förvaltning. Efter att ha fått in fyra offerter och träffat två leverantörer valde man att teckna treårsavtal med en Fastighetsägarna....

BRF Grynnan förbättrar ekonomin

BRF Grynnan, med 121 lägenheter i Hammarby Sjöstad, har anlitat Bostadsekonomerna för att gå igenom deras tjänsteavtal. I en första etapp under våren 2020 har vi gått igenom avtalen för ekonomisk förvaltning, sopsortering och kabel-TV. Man har bytt leverantör för...