BRF Grynnan, med 121 lägenheter i Hammarby Sjöstad, har anlitat Bostadsekonomerna för att gå igenom deras tjänsteavtal. I en första etapp under våren 2020 har vi gått igenom avtalen för ekonomisk förvaltning, sopsortering och kabel-TV. Man har bytt leverantör för sopsortering och omförhandlat avtalen för de andra tjänsterna. Sammanlagd årlig besparing för de tre tjänsterna uppgår till drygt 100 tkr.