De två grannföreningarna Moroten 1-3 och Gurkan 1-3 i Solna, med 190 respektive 187 lägenheter, har anlitat Bostadsekonomerna för upphandling av ekonomisk förvaltning. Fem leverantörer inkom med anbud. Efter att ha träffat flera av leverantörerna och tagit referenser valde Moroten 1-3 att behålla sin nuvarande leverantör, till en prissänkning på 20% jämfört med befintligt avtal, medan Gurkan 1-3 bytte leverantör med en besparing på 33% som följd.