BRF Stockholmshus 23 sparar 126 tkr i förvaltningskostnader

BRF Stockholmshus 23 i Skärholmen med 186 lägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för att omförhandla deras förvaltningsavtal. Omförhandlingen ledde till ett helt nytt avtal som bättre motsvarar föreningens behov och dessutom en besparing på 126 tkr per år,...

BRF Riksrådsvägen sänker förvaltningskostnader med 46%

BRF Riksrådsvägen med 115 radhuslägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för en genomgång av deras avtal. Bostadsekonomerna såg att föreningen betalade för mycket för ekonomisk förvaltning och gjorde en omförhandling med den befintliga leverantören, vilket ledde till...