BRF Stockholmshus 23 i Skärholmen med 186 lägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för att omförhandla deras förvaltningsavtal. Omförhandlingen ledde till ett helt nytt avtal som bättre motsvarar föreningens behov och dessutom en besparing på 126 tkr per år, motsvarande 24%.