BRF Klamparen på Kungsholmen har valt efter en upphandling valt att anlita Fastighetsägarna som ny helhetsleverantör för teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel och trappstädning från och med den 1 januari 2024. Upphandlingen omfattade sju företag och genomfördes under hösten 2023. Den nya totalkostnaden blir 37% lägre än den nuvarande.