BRF Klamparen sparar 270 tkr / år genom förvaltarbyte

BRF Klamparen på Kungsholmen har valt efter en upphandling valt att anlita Fastighetsägarna som ny helhetsleverantör för teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel och trappstädning från och med den 1 januari 2024. Upphandlingen omfattade sju...

BRF Sicklahus konsoliderar förvaltning och skötsel

BRF Sicklahus i Sickla med 311 lägenheter intill Sickla Sjö har anlitat Bostadsekonomerna för att genomföra en konsolidering och upphandling av förvaltning och fastighetsskötsel. Före upphandlingen hade föreningen skilda olika leverantörer för dessa tjänster, vilket...

BRF Hammarbystrand byter ekonomisk förvaltare

BRF Hammarbystrand i Södra Hammarbyhamnen med 216 lägenheter har sänkt sina årliga kostnader för ekonomisk förvaltning med 105 tkr efter en upphandling och byte av leverantör. Besparingen motsvarar 36%.

BRF Stockholmshus 23 sparar 126 tkr i förvaltningskostnader

BRF Stockholmshus 23 i Skärholmen med 186 lägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för att omförhandla deras förvaltningsavtal. Omförhandlingen ledde till ett helt nytt avtal som bättre motsvarar föreningens behov och dessutom en besparing på 126 tkr per år,...

BRF Riksrådsvägen sänker förvaltningskostnader med 46%

BRF Riksrådsvägen med 115 radhuslägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för en genomgång av deras avtal. Bostadsekonomerna såg att föreningen betalade för mycket för ekonomisk förvaltning och gjorde en omförhandling med den befintliga leverantören, vilket ledde till...