BRF Gösen ökar intäkter från gästparkering

BRF Gösen i Tyresö har anlitat Bostadsekonomerna för att omförhandla villkoren för föreningens åtta gästparkeringsplatser. Omförhandlingen ledde till en årlig intäktsökning på 13 tkr, vilket är en 68-procentig ökning jämfört med tidigare.

BRF Gösen omförhandlar hissavtal

BRF Gösen i Tyresö med 210 lägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för att omförhandla serviceavtalet för sina åtta hissar. Omförhandlingen ledde till en sänkning av kostnaden med 38%, motsvarande drygt 15 tkr per år.