Systerföreningar i Solna sänker kostnad för ekonomisk förvaltning

De två grannföreningarna Moroten 1-3 och Gurkan 1-3 i Solna, med 190 respektive 187 lägenheter, har anlitat Bostadsekonomerna för upphandling av ekonomisk förvaltning. Fem leverantörer inkom med anbud. Efter att ha träffat flera av leverantörerna och tagit referenser...

BRF Salemstaden anlitar ny förvaltare

BRF Salemstaden i Salem med 384 radhuslägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för att göra en upphandling av ekonomisk och teknisk förvaltning. Efter att ha fått in fyra offerter och träffat två leverantörer valde man att teckna treårsavtal med en Fastighetsägarna....