BRF Sicklahus i Sickla med 311 lägenheter intill Sickla Sjö har anlitat Bostadsekonomerna för att genomföra en konsolidering och upphandling av förvaltning och fastighetsskötsel. Före upphandlingen hade föreningen skilda olika leverantörer för dessa tjänster, vilket ledde till otydlighet i ansvar. Såväl dubbelarbete som att ärenden hamnade mellan stolarna förekom. Samtidigt arbetade flera av styrelsemedlemmarna nästan heltid åt föreningen för att ha kontroll. I upphandlingen lades mycket tid på att ta fram en arbetsbeskrivning som motsvarar styrelsens behov.

Föreningen valde att anlita en helt ny leverantör för både förvaltning och fastighetsskötsel.