BRF Moroten 1-3 i Solna med 190 lägenheter och 11 hissar har tagit Bostadsekonomernas hjälp att konkurrensutsätta tjänsten hisservice. Projektet ledde till byte av leverantör och en besparing på 23tkr per år exklusive moms.