BRF Rektangeln 22 byter förvaltare

Bostadsekonomerna har på uppdrag av BRF Rektangeln 22 genomfört en upphandling av teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Arbetet omfattade även framtagande av en ny uppdragsbeskrivning som speglar föreningens behov. Fem större förvaltare deltog i upphandlingen som...