BRF Samsö ökar parkeringsintäkter med 316 tkr per år

BRF Samsö i Kista har 56 gästparkeringsplatser, varav 36 är belägna i anslutning till Tunnelbanan och Kista galleria. Föreningen anlitade Bostadsekonomerna för att konkurrensutsätta förvaltningen av parkeringen. Upphandlingen ledde till att föreningen bytte leverantör...