BRF Stockholmshus 23 sparar 126 tkr i förvaltningskostnader

BRF Stockholmshus 23 i Skärholmen med 186 lägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för att omförhandla deras förvaltningsavtal. Omförhandlingen ledde till ett helt nytt avtal som bättre motsvarar föreningens behov och dessutom en besparing på 126 tkr per år,...

BRF Riksrådsvägen sänker förvaltningskostnader med 46%

BRF Riksrådsvägen med 115 radhuslägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för en genomgång av deras avtal. Bostadsekonomerna såg att föreningen betalade för mycket för ekonomisk förvaltning och gjorde en omförhandling med den befintliga leverantören, vilket ledde till...

BRF Gösen ökar intäkter från gästparkering

BRF Gösen i Tyresö har anlitat Bostadsekonomerna för att omförhandla villkoren för föreningens åtta gästparkeringsplatser. Omförhandlingen ledde till en årlig intäktsökning på 13 tkr, vilket är en 68-procentig ökning jämfört med tidigare.

BRF Gösen omförhandlar hissavtal

BRF Gösen i Tyresö med 210 lägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för att omförhandla serviceavtalet för sina åtta hissar. Omförhandlingen ledde till en sänkning av kostnaden med 38%, motsvarande drygt 15 tkr per år.

BRF Samsö ökar parkeringsintäkter med 316 tkr per år

BRF Samsö i Kista har 56 gästparkeringsplatser, varav 36 är belägna i anslutning till Tunnelbanan och Kista galleria. Föreningen anlitade Bostadsekonomerna för att konkurrensutsätta förvaltningen av parkeringen. Upphandlingen ledde till att föreningen bytte leverantör...

Systerföreningar i Solna sänker kostnad för ekonomisk förvaltning

De två grannföreningarna Moroten 1-3 och Gurkan 1-3 i Solna, med 190 respektive 187 lägenheter, har anlitat Bostadsekonomerna för upphandling av ekonomisk förvaltning. Fem leverantörer inkom med anbud. Efter att ha träffat flera av leverantörerna och tagit referenser...