Sänker era kostnader

Bostadsekonomerna sänker bostadsrättsföreningars kostnader genom att omförhandla avtal för till exempel förvaltning, bredband, städning, lån. Våra tjänster är självfinansierande: föreningen betalar bara en del av den uppnådda besparingen. Inga besparingar – inga avgifter. Vi är oberoende från alla leverantörer – vi ställer oss alltid på föreningens sida.

%

Genomsnittlig kostnadssänkning

Om Bostadsekonomerna

Varför betalar de flesta bostadsrättsföreningar mer än vad de borde för sina tjänster? Läs mer om hur marknaden fungerar och hur Bostadsekonomerna kan hjälpa er förening att sänka era kostnader.

Våra kunder

Sedan starten 2014 har Bostadsekonomerna genomfört mer än 140 projekt för drygt 60 BRF:er i Stockholm och Skåne. Läs om de besparingar vi har uppnått.

Media

Bostadsekonomernas unika affärsidé har blivit uppmärksammad i dagspress, branschtidningar och ekonomijouranlistik. Läs mer om hur kunder och barnschexperter beskriver oss i media.

Aktuellt

BRF Stockholmshus 23 sparar 126 tkr i förvaltningskostnader

BRF Stockholmshus 23 i Skärholmen med 186 lägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för att omförhandla deras förvaltningsavtal. Omförhandlingen ledde till ett helt nytt avtal som bättre motsvarar föreningens behov och dessutom en besparing på 126 tkr per år,...

BRF Riksrådsvägen sänker förvaltningskostnader med 46%

BRF Riksrådsvägen med 115 radhuslägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för en genomgång av deras avtal. Bostadsekonomerna såg att föreningen betalade för mycket för ekonomisk förvaltning och gjorde en omförhandling med den befintliga leverantören, vilket ledde till...

BRF Gösen ökar intäkter från gästparkering

BRF Gösen i Tyresö har anlitat Bostadsekonomerna för att omförhandla villkoren för föreningens åtta gästparkeringsplatser. Omförhandlingen ledde till en årlig intäktsökning på 13 tkr, vilket är en 68-procentig ökning jämfört med tidigare.