Sänker era kostnader

Bostadsekonomerna sänker bostadsrättsföreningars kostnader genom att omförhandla avtal för till exempel förvaltning, bredband, städning, lån. Våra tjänster är självfinansierande: föreningen betalar bara en del av den uppnådda besparingen. Inga besparingar – inga avgifter. Vi är oberoende från alla leverantörer – vi ställer oss alltid på föreningens sida.

%

Genomsnittlig kostnadssänkning

Om Bostadsekonomerna

Varför betalar de flesta bostadsrättsföreningar mer än vad de borde för sina tjänster? Läs mer om hur marknaden fungerar och hur Bostadsekonomerna kan hjälpa er förening att sänka era kostnader.

Våra kunder

Sedan starten 2014 har Bostadsekonomerna genomfört mer än 140 projekt för drygt 60 BRF:er i Stockholm och Skåne. Läs om de besparingar vi har uppnått.

Media

Bostadsekonomernas unika affärsidé har blivit uppmärksammad i dagspress, branschtidningar och ekonomijouranlistik. Läs mer om hur kunder och barnschexperter beskriver oss i media.

Aktuellt

BRF Klamparen sparar 270 tkr / år genom förvaltarbyte

BRF Klamparen på Kungsholmen har valt efter en upphandling valt att anlita Fastighetsägarna som ny helhetsleverantör för teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel och trappstädning från och med den 1 januari 2024. Upphandlingen omfattade sju...

BRF Sicklahus konsoliderar förvaltning och skötsel

BRF Sicklahus i Sickla med 311 lägenheter intill Sickla Sjö har anlitat Bostadsekonomerna för att genomföra en konsolidering och upphandling av förvaltning och fastighetsskötsel. Före upphandlingen hade föreningen skilda olika leverantörer för dessa tjänster, vilket...

BRF Hammarbystrand byter ekonomisk förvaltare

BRF Hammarbystrand i Södra Hammarbyhamnen med 216 lägenheter har sänkt sina årliga kostnader för ekonomisk förvaltning med 105 tkr efter en upphandling och byte av leverantör. Besparingen motsvarar 36%.