Föreningar i Norsborg ökar intäkter från parkering

BRF Kornet och BRF Tre Källor i Norsborg har anlitat Bostadsekonomerna för en omförhandling av villkoren för besöksparkering. Omförhandlingen ledde till att Tre Källor bytte parkeringsbolag och ökade sina intäkter med 49%, medan Kornet behöll sin befintliga leverantör...