BRF Sjöberg sänker kostnader för inpassering

BRF Sjöberg i Sollentuna med 250 lägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för att se över avtalet för elektroniskt inpasseringssystem. Bostadsekonomerna genomförde en upphandling med fyra leverantörer som resulterade i att föreningen behåll sin tidigare leverantör,...