Om oss

Så jobbar vi

Tillsammans med styrelsen börjar vi med att gå igenom era befintliga avtal, antingen i ett möte eller genom att föreningen skickar avtalskopior till oss. Föreningen väljer i samråd med oss vilka tjänsteavtal man vill få hjälp med – det kan antingen vara tjänster där föreningen är missnöjd med nuvarande leverantör och är intresserad av att byta, eller avtal där vi på Bostadsekonomerna bedömer att det går att sänka kostnaden. Vi går även igenom föreningens krav och önskemål för respektive tjänst.

Bostadsekonomerna utarbetar sedan ett förfrågningsunderlag, tar in offerter och påbörjar en förhandling med både den befintliga leverantören och de nya. Inom några månader levererar vi ett eller flera avtalsförslag till föreningen. Föreningen…

Intervju med grundaren David Östby

Varför grundade du Bostadsekonomerna?

För några år sedan blev jag ordförande i bostadsrättsföreningen där jag bor – en förening i Södra Stockholm med 57 lägenheter. Föreningen var välskött med en stabil ekonomi. Men eftersom jag är ekonom ville jag förstå räkenskaperna på djupet. Under två år gick jag igenom våra viktigaste avtal: teknisk och ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel, hisservice, försäkring, bredband/TV och trappstädning. Genom att omförhandla avtalen lyckades vi sänka kostnaderna…

Bostadsföreningars ekonomi – ofta svagaren än den borde vara

Bostadsrättsföreningens styrelse har ansvar för allt från el, vatten, bredband, försäkring och ekonomi till parkering, skadehantering, medlemsförteckning, pantsättning, gemensamhetsutrymmen, snöröjning, städning… listan kan göras betydligt längre. För att kunna hantera alla frågor köper styrelsen in tjänster från specialister. En typisk BRF har mellan 10 och 20 löpande avtal med tjänsteleverantörer. Bostadsrättsföreningen kan kort sagt liknas vid ett…