BRF Gösen i Tyresö med 210 lägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för att omförhandla serviceavtalet för sina åtta hissar. Omförhandlingen ledde till en sänkning av kostnaden med 38%, motsvarande drygt 15 tkr per år.