BRF Samsö i Kista har 56 gästparkeringsplatser, varav 36 är belägna i anslutning till Tunnelbanan och Kista galleria. Föreningen anlitade Bostadsekonomerna för att konkurrensutsätta förvaltningen av parkeringen. Upphandlingen ledde till att föreningen bytte leverantör till Avarn Security i ett nytt avtal med väsentligt förbättrade villkor. Föreningens intäkter har ökat med 68% i och med upphandlingen, motsvarande 316 tkr per år.