BRF Salemstaden i Salem med 384 radhuslägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för att göra en upphandling av ekonomisk och teknisk förvaltning. Efter att ha fått in fyra offerter och träffat två leverantörer valde man att teckna treårsavtal med en Fastighetsägarna. Besparingen sett över tre år blev 630tkr, vilket motsvarar 47%, jämfört med det nuvarande avtalet. Föreningens ordförande skriver till Bostadsekonomerna: ”Tack för all hjälp! Det känns som att det här kommer bli ett jättelyft för föreningen. Vi hade aldrig ens övervägt Fastighetsägarna utan din input. Vi har redan en tät dialog med dem i en massa frågor utöver avtalet.”