BRF Hanveden 1 byter förvaltare

BRF Hanveden 1 i Handen har tillsammans med Bostadsekonomerna genomfört en upphandling av förvaltningstjänster, omfattande fastighetsskötsel, teknisk och ekonomisk förvaltning. Upphandlingen ledde till byte av förvaltare och en sänkning av förvaltningskostnaderna med...