BRF Gösen i Tyresö har anlitat Bostadsekonomerna för att omförhandla villkoren för föreningens åtta gästparkeringsplatser. Omförhandlingen ledde till en årlig intäktsökning på 13 tkr, vilket är en 68-procentig ökning jämfört med tidigare.