BRF Kornet och BRF Tre Källor i Norsborg har anlitat Bostadsekonomerna för en omförhandling av villkoren för besöksparkering. Omförhandlingen ledde till att Tre Källor bytte parkeringsbolag och ökade sina intäkter med 49%, medan Kornet behöll sin befintliga leverantör men med ett nytt avtal som ökar intäkterna med 70%. Tillsammans uppgår intäktsökningen för båda föreningar till ca 230 tkr per år.