Bostadsekonomerna har hjälpt BRF Segelflygaren i Skarpnäck att se över sina parkerings- och övervakningsavtal. Tidigare hade ett bevakningsföretag skött båda tjänster, men efter omstruktureringen delades arbetet upp på ett specialiserat bevakningsföretag och en parkeringsoperatör. I processen gjordes även alla bevakningsscheman om för att bättre spegla föreningens behov. Föreningen förbättrar i och med detta sin ekonomi med drygt 200 tkr per år i en kombination av sänkta kostnader för bevakning och ökade intäkter för parkering.