Bostadsekonomerna har på uppdrag av BRF Rektangeln 22 genomfört en upphandling av teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Arbetet omfattade även framtagande av en ny uppdragsbeskrivning som speglar föreningens behov. Fem större förvaltare deltog i upphandlingen som ledde till att föreningen bytte leverantör och sänkte sina kostnader med 36%. BRF Rektangeln 22, med knappt 400 lägenheter på Södermalm, sparar därmed ca 260tkr per år, förutom att man nu har ett avtal som bättre svarar mot behoven än det tidigare gjorde.