BRF Hanveden 1 i Handen har tillsammans med Bostadsekonomerna genomfört en upphandling av förvaltningstjänster, omfattande fastighetsskötsel, teknisk och ekonomisk förvaltning. Upphandlingen ledde till byte av förvaltare och en sänkning av förvaltningskostnaderna med 30%. Det nya avtalet har samma innehåll som det tidigare vilket gör att föreningen kan använda de drygt 200 tkr per år som bytet innebär till underhåll och ökade amorteringar.