BRF Pluto i Tyresö har givit Bostadsekonomerna i uppdrag att se över föreningens ekonomi. Ett av resultaten är att föreningen nu har anlagt en betald gästparkering, vilket dels ger föreningen 70tkr i intäkter per år, dels skapar bättre ordning, då bevakning ingår kostnadsfritt i tjänsten.