BRF Skogås 3 med drygt 200 lägenheter har anlitat Bostadsekonomerna för att se över föreningens tjänsteavtal. Arbetet ledde till en besparing på sammanlagt 160 tkr per år för tjänsterna trädgårdsskötsel, ekonomisk förvaltning, städning och hisservice. Bostadsekonomerna har även hjälpt föreningen att definiera och upphandla teknisk förvaltning, en tjänst som föreningen tidigare saknade.