BRF Björkbacken i Tyresö med 383 lägenheter har tagit Bostadsekonomernas hjälp för att omförhandla sina avtal för ekonomisk förvaltning och gästparkering. Kostnaden för ekonomisk förvaltning sänktes med 38% och intäkterna från besöksparkering ökade med 78% som ett resultat av omförhandlingen. Föreningen fick även Bostadsekonomernas hjälp att omdefiniera och upphandla fastighetsskötsel och teknisk förvaltning, vilket ledde till att föreningen nu har ett mer heltäckande avtal som är anpassat efter föreningens behov.