BRF Vattenfallet i Vällingby har dragit ner sin årliga kostnad för entrémattor med 54% efter en omförhandling och leverantörsbyte. Bostadsekonomerna har sedan starten hjälpt åtta föreningar att omförhandla sina avtal för entrémattor. Den genomsnittliga besparingen för dessa projekt är 42%