BRF Laxen 1 i Eskilstuna har tagit Bostadsekonomerna hjälp för att lägga om två av sina fastighetslån, totalt 17,8 mkr. Föreningen valde att lägga det ena lånet på en rörlig ränta knuten till 3m Stibor och det andra på fyra års bindning. Genomsnittlig ränta för båda lånen blev 0,94% efter omförhandlingen. Den årliga besparingen jämfört med marknadsräntan är 130 tkr, eller 44%.