BRF Pomona i Solna med 137 lägenheter har bytt leverantör för teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Inom ramen för upphandlingen hjälpte Bostadsekonomerna även till med att i grunden ändra uppdragens omfattning för att bättre anpassas till föreningens behov. Ett viktigt önskemål från föreningen var att baka in mer i det fasta uppdraget för att på så sätt väsentligt minska den tidigare mycket omfattande extradebiteringen. En jämförelse av den årliga totalkostnaden visar på en besparing på hela 61% för det nya avtalet jämfört med det gamla.