Brf Guldborgen i Malmö med 113 lägenheter har genom en lyckad förhandling av Bostadsekonomerna lyckats sänka sina kostnader för trappstädning med 42%. Ambitionen har varit att ge medlemmarna i föreningen en högre kvalitet på tjänsten till ett lägre pris.