BRF Päronet 7 i Spånga, en av Stockholms största föreningar med 670 lägenheter, har tecknat nytt avtal för totalförvaltning, inklusive ekonomisk och teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, markskötsel och vinterunderhåll. Besparingen i fast arvode är 17%. Därtill kommer en sänkning av rörliga kostnader i form av sänkt påslag för material och underentreprenörer, samt en gratis förstudie rörande stambyte, värd ca 150 tkr.