BRF Palett i Sundbyberg byter leverantör för hisservice. Det nya avtalet omfattar tre servicetillfällen per år och utryckning dygnet runt för reparationer. Besparingen jämfört med det gamla avtalet är drygt 14tkr per år.