Så jobbar vi

Tillsammans med styrelsen börjar vi med att gå igenom era befintliga avtal, antingen i ett möte eller genom att föreningen skickar avtalskopior till oss. Föreningen väljer i samråd med oss vilka tjänsteavtal man vill få hjälp med – det kan antingen vara tjänster där föreningen är missnöjd med nuvarande leverantör och är intresserad av att byta, eller avtal där vi på Bostadsekonomerna bedömer att det går att sänka kostnaden. Vi går även igenom föreningens krav och önskemål för respektive tjänst.

Bostadsekonomerna utarbetar sedan ett förfrågningsunderlag, tar in offerter och påbörjar en förhandling med både den befintliga leverantören och de nya. Inom några månader levererar vi ett eller flera avtalsförslag till föreningen. Föreningen väljer ut de intressantaste förslagen varpå Bostadsekonomerna säkerställer att föreningen får mesta möjliga information om leverantörerna, bl.a. genom möten och en strukturerad referenstagning. När föreningen har fattat beslut tar vi fram ett avtal och kontrollerar att villkoren stämmer med föreningens önskemål. Vi tecknar aldrig de nya avtalen – det gör föreningen själv.

Om vi lyckas sänka era kostnader så tar vi betalt i form av en del av den uppnådda besparingen. Vi tar bara betalt om föreningen faktiskt skriver på ett nytt avtal. Om inte så tar vi inget betalt. Ni får då en gratis bekräftelse på att ni redan har bra avtal på plats.