Om Bostadsekonomerna: intervju med grundaren David Östby

Varför grundade du Bostadsekonomerna?

För några år sedan blev jag ordförande i bostadsrättsföreningen där jag bor – en förening i Södra Stockholm med 57 lägenheter. Föreningen var välskött med en stabil ekonomi. Men eftersom jag är ekonom ville jag förstå räkenskaperna på djupet. Under två år gick jag igenom våra viktigaste avtal: teknisk och ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel, hisservice, försäkring, bredband/TV och trappstädning. Genom att omförhandla avtalen lyckades vi sänka kostnaderna med 240 tkr per år. Och då räknar jag inte med besparingen från omläggningen av våra lån. Jag grundade Bostadsekonomerna för att hjälpa andra föreningar att uppnå liknande besparingar.

Hur arbetar du för att sänka kostnaderna?

Jag börjar med att gå igenom det befintliga avtalet för att förstå vad föreningen faktiskt betalar för. Ofta finns en mängd bitjänster som man inte utnyttjar eller behöver. När jag har skalat ner avtalet till dess väsentliga delar tar jag in offerter från konkurrenter för samma tjänst. Jag jämför också pris- och servicenivån mot en databas över andra bostadsrättsföreningar som jag har byggt upp. Baserat på offerterna och på databasen kontaktar jag sedan både den befintliga och de nya leverantörerna och påbörjar en förhandling.

Blir inte kvaliteten lägre om kostnaderna går ner?

Min erfarenhet är den motsatta – att kvaliteten oftast ökar efter en omförhandling. Jag tror att många leverantörer ser bostadsrättsföreningen som en väldigt passiv kund, och känner därför ingen press att leverera hög kvalitet. När föreningen visar sig aktiv känner leverantören att den har ögonen på sig och måste anstränga sig för att behålla kunden. I min egen förening behöll vi den befintliga leverantören i fem fall av sex efter omförhandlingen. I samtliga fall tyckte vi att kvaliteten bibehölls eller blev bättre. I det sjätte fallet bytte vi leverantör eftersom vi var missnöjda med den ursprungliga.

Vilken är din bakgrund?

Jag tog examen från Handelshögskolan i Stockholm 1999 och har därefter arbetat i 15 år med ekonomi och företagsrådgivning. Först var jag managementkonsult på det amerikanska företaget Bain & Company, där jag jobbade med lönsamhetsförbättring, omstrukturering och investeringsrådgivning. Därefter har jag arbetat som investeringsansvarig på kapitalförvaltaren East Capital. I den rollen har jag arbetat med bland annat effektiviseringsarbete och tillväxtstrategier för ett tiotal företag i olika länder. Jag är medlem i fem företagsstyrelser, och är ordförande i ett fastighetsbolag i Östeuropa som äger och driver fyra köpcentra. Jag har suttit i styrelsen i två bostadsrättsföreningar, både som kassör och som ordförande.